Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ύστερα από συνεργασία,με την .DISCOVER GREECE , αναλαμβάνει την Προώθηση, Διείσδυση και Προβολή 

στην ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία - πρόταση ή προσφορά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

back

Ως Συνεργάτης της DISCOVER  GREECE, στην Βόρεια Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε :


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ &  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ :
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ more
ΛΑΔΙ more
ΚΡΑΣΙ more
ΕΝΔΥΜΑΤΑ  more
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  more
ΑΚΙΝΗΤΑ  more

ΠΡΟΦΙΛ DISCOVER GREECE    more
ΠΡΟΦΙΛ BUSINESS TRAVEL CHANNEL -DISCOVER GREECE    more