ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΕΝΤΥΠΩΝ

 

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αναλαμβάνει τις Διανομές των Εντύπων σας

οποιασδήποτε μορφής

Πριν οποιαδήποτε πληροφορία - πρόταση ή προσφορά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Επισυναπτόμενες  Συνοπτικές Ενημερώσεις σε pdf. για :


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (pdf)   more  (Για Διαφημιστικές Εταιρίες-Pricelist  more)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2009 - ΜΕ ΑΙ-ΒΑΣΙΛΙΔΕΣ   more    (Για Διαφημιστικές Εταιρίες-Pricelist  more)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΔΙΑΝΟΜΩΝ   more

ΔΩΡΑ με ΕΓΧΑΡΑΞΗ - 3D CRYSTAL    more
ΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ με ΑΝΠΡΩΠΟ-πινακίδα    more    (Για Διαφημιστικές Εταιρίες-Pricelist  more)

Back